Heb je recht op een schadevergoeding?

schadevergoeding letsel

Na een ongeluk op de werkvloer is schadevergoeding letsel niet altijd duidelijk, je kunt de werkgever wel aansprakelijk stellen natuurlijk. Maar onderzoek moet uitwijzen of de werkgever wel nalatig is geweest, zijn de goede veiligheidsvoorzieningen getroffen met de persoonlijke beschermingsmiddelen? Kortom het bedrijf moet er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat je een bedrijfsongeval kunt krijgen. Is de werkgever wel nalatig geweest dan kun je een schadevergoeding eisen.

schadevergoeding letsel

Waarvoor is een bedrijfsongevallenverzekering?

Een ongelukje is tijdens het werk zo gebeurd, daarom zijn bedrijven over het algemeen verzekerd voor bedrijfsongevallen. De schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van een bedrijfsongeval noemt men letselschade. Schadevergoeding letsel wordt dan betaald door de verzekering als de werknemer in het gelijk wordt gesteld.Alle opgelopen schade dient de verzekering te betalen aan de werknemer, ook het eventuele smartengeld. Er zijn elementen die men niet in geld kan uitdrukken, zoals verdriet, pijn en leed.

schadevergoeding letsel

Ga nooit zelf in discussie met de werkgever

Heb je een bedrijfsongeval gehad en letsel opgelopen waarvan jij denkt dat de werkgever aansprakelijk is? Schakel een letselschade advocaat in, sapadvocaten.nl zijn gespecialiseerd in het behandelen van dit soort zaken. Ga nooit in discussie met je werkgever of de verzekeraar van de werkgever, laat de correspondentie over aan de specialisten die weten waar zij over praten en hoe te handelen. De advocaat is de juiste partij die kan onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar. Voor de schadevergoeding letsel kan de advocaat de werkgever ook dagvaarden, dit gebeurt alleen als de partijen het niet eens worden met elkaar over de hoogte van de schadevergoeding.